English  |  
当前位置:首页 > 学院总览 > 师资信息 > 正文
彭云贵
发布时间: 2015-12-21 09:38:21   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:


                                 

e-mail: pengyungui@hotmail.com

彭云贵,男,西南大学教授、博士生导师,1987年考入西南师范大学化学系,19917月毕业留校于西南师范大学化工厂工作,1994年考入北京师范大学化学系攻读有机化学硕士研究生,1997年考取中国科学院成都有机化学研究所博士研究生,2000年获理学博士学位,并于同年去香港大学化学系作研究工作,于20011229日到西南大学化学化工学院从事有机化学的教学和科研工作,任副教授、硕士生导师,2005年破格评为教授,2006年聘为西南大学博士生导师;2006年获教育部新世纪优秀人才支持计划资助;2008年入选有机化学专业重庆市第二届学术技术带头人。任“重庆市高校应用化学重点实验室”负责人;应用化学硕士点和有机化学博士点负责人。主讲《高等有机化学》等课程。

主要从事有机合成方法学,新药路线及中间体、农药、精细化学品的开发和相关技术路线的优化,手性药物的合成、拆份和其它光学活性中间体的制备。

先后主持国家自然科学基金面上项目4项(在研1项,已结题3项)、教育部重点项目、博导项目、留学基金项目、重庆市应用基础研究项目和其它横向项目等20余项。在 Organic Lett.; Adv. Synth. Catal.; Chem. Commun. 等刊物上发表论文50余篇,其中SCI收录40篇。申报并获授权发明专利一项。

发表部分论文和申请专利情况

1.         Jing Chen, Xiaojing Wen, Yan Wang, Fei Du, Liu Cai, and Yungui Peng*, Organic Lett. 2016, 18, 4336.

2.         Fei Du, Liyang Yin, Yanqiang Ning and Yungui Peng*, Adv. Synth. Catal. 2016, 358, 2280.

3.         Wenduan Hou, Qi Wei and Yungui Peng*, Adv. Synth. Catal. 2016, 358, 1035.

4.         Wenduan Hou, Qi Wei, Guisheng Liu, Jing Chen, Jing Guo, and Yungui Peng*, Organic Lett. 2015, 17, 4870.

5.         Ran Ding, Bo Zheng, Yan Wang, and Yungui Peng*, Organic Lett. 2015, 17, 4128.

6.         Taiping Du, Fei Du, Yanqiang Ning, and Yungui Peng*, Organic Lett. 2015, 17, 1308.

7.         Yong Han, Bo Zheng, and Yungui Peng*, Adv. Synth. Catal. 2015, 357, 1136.

8.         Xiaojing Wen, Jing Chen, and Yungui Peng*, Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 3794.

9.         Bo Zheng, Wenduan Hou, and Yungui Peng*, ChemCatChem 2014, 6, 2527.

10.     Jian Zou,* Yungui Peng* and Yi-You Tang, RSC Adv. 2014, 4, 9693.

11.     Jian Zou*, Peng Zhang, Changhua Liu, Yungui Peng*, Dyes and Pigments, 2014, 109, 113.

12.     Bo Zheng, Hui Wang, Yong Han, Changlu Liu and Yungui Peng*, Chem. Commun. 2013, 49, 4561.

13.     Jianhao Li, Taiping Du, Gang Zhang* and Yungui Peng*, Chem. Commun. 2013, 49, 1330.

14.     Wenduan Hou, Bo Zheng, Jun Chen, and Yungui Peng*, Organic Lett. 2012, 14, 2378.

15.     Hui Zhang, Xiaojing Wen, Lihua Gan, and Yungui Peng*, Organic Lett. 2012, 14, 2126.

16.     Jiuzhi Gao, Yongming Chuan, Jiali Li, Fang Xie and Yungui Peng*, Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 3730.

17.     Liu Song, Qi-Xiang Guo*, Xing-Cheng Li, Juan Tian, and Yungui Peng*, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 1899.

18.     Yong-Ming Chuan, Gui-Hua Chen, Jiu-Zhi Gao, Hui Zhanga and Yungui Peng*, Chem. Commun. 2011, 47, 3260.

19.     Changlu Liu, Changyong Wei, Shiwen Wang and Yungui Peng*, Chirality, 2011, 23, 921.

20.     Yong-Ming Chuan, Li-Yang Yin, Yan-Mei Zhang, and Yungui Peng*, Eur. J. Org. Chem. 2011, 578.

21.     以羟基乙腈为原料制备乙二胺四乙腈以及乙二胺四乙酸的方法;

彭云贵(第一发明人),中国发明专利,申请号:200410069103.X